Komentar

Solari i vetar - kakvi su im potencijali u Adria regionu

Autor: Jelena Zindović, analitičarka Bloomberg Adria

05. jun 2024, 06:00

Region ima značajan potencijal za proizvodnju električne energije iz OIE

U Srbiji procenjeni potencijal solarnih kapaciteta iznosi čak 3,6 GW

Trenutni kapaciteti su pak jedva na četiri odsto potencijala

Solari i vetar - kakvi su im potencijali u Adria regionu

Bloomberg Adria

Jelena Zindović, analitičarka Bloomberg Adria

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar