Komentar

Uspon Francuske: Dok Berlinu ne smrkne, Parizu ne svane

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

14. april 2024, 16:01

Dok se SAD sve više distanciraju od Evrope, Francuska ima potencijal da postane garant bezbednosti

Sličan je i ekonomski trend – Nemačka stagnira, a Francuska je polako pretiče

U skladu sa aktuelnim trendovima, Francuska ima potencijal da postane dominantna sila EU

Uspon Francuske: Dok Berlinu ne smrkne, Parizu ne svane

Bloomberg

Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

Po svemu sudeći, došlo je vreme da bakar zasija
Komentar

Po svemu sudeći, došlo je vreme da bakar zasija

S obzirom na to da je tražnja za bakrom dobra zbog sve većih zahteva za proizvodnjom na kojoj se zasniva tranzicija ka održivosti, vrlo je moguće da dođe do deficita ove rude

pre 14 sati

Autor: Marina Petrov Savić, analitičarka Bloomberg Adria

sve vesti iz rubrike Komentar