Komentar

Nemačka zadržava EU zabranu motora sa unutrašnjim sagorevanjem

Izvor: Andreas Kluth/Bloomberg Opinion

17. mart 2023, 22:01

Dva su razloga zbog kojih Nemačka traži izmene, jedan je njihova auto-industrija, a drugi politika

Nakon dve godine razgovora, 27 zemalja u EU treba da razgovara još dve nedelje o ovom problemu

Nemačka zadržava EU zabranu motora sa unutrašnjim sagorevanjem

Depositphotos

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar