Komentar

Možemo li očekivati kraj dominacije dolara?

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

24. septembar 2022, 15:31

U poslednjih 20 godina dolar postepeno i veoma polako gubi na značaju kao svetska rezervna valuta

Geopolitički faktori mogu ubrzati pad dolara ili učvrstiti njegovo mesto

Američki dolar ima slabu konkurenciju u slučaju opstanka globalne ekonomije

Možemo li očekivati kraj dominacije dolara?

Depositphotos

Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar