Ruske IT kompanije preko Srbije izvoze u EU
Srbija

Ruske IT kompanije preko Srbije izvoze u EU

Uprava navodi i primer carinske prevare kada je jedna osoba zloupotrebljavala pečat kompanija, prikrivala stvarno poreklo robe i time oštetila republički budžet za 6,5 miliona evra.

15.08.2023

Autor: Marijana Avakumović