Komentar

Žene treba pustiti da rade, a ne diskriminisati ih dok stare

Izvor: Andreea Papuc/Bloomberg News

08. mart 2023, 15:18

Slučaj kanadske televizijske novinarke otkriva predrasude

Neprimerena je fiksacija na to kako žene stare

Starosna diskriminacija snažna prepreka uključivosti

Žene treba pustiti da rade, a ne diskriminisati ih dok stare

Bloomberg Mercury

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar