Bauk demografije
Komentar

Bauk demografije

Zašto je stopa nataliteta sve niža u evropskim zemljama, kako u bogatijim, tako i u siromašnijim?

30.07.2023

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač