Komentar

Analitičari BBA: 'ECB više neće dizati kamate, ali tu postoji određeni rizik'

Autor: Mihael Blažeković, analitičar Bloomberg Adria

14. septembar 2023, 18:28

Dizanje kamatnih stopa nije jedini kanal zatezanja ECB

Do dodatnog podizanja kamatnih stopa neće doći

Rezanje kamatnih stopa već sredinom 2024. godine je i dalje vrlo verovatan scenario

Analitičari BBA: 'ECB više neće dizati kamate, ali tu postoji određeni rizik'

Bloomberg Mercury

Mihael Blažeković, analitičar Bloomberg Adria

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar