Komentar

Vaša buduća AI će imati više ličnosti

Izvor: Parmy Olson/Bloomberg Opinion

03. jul 2023, 18:27

Neki od AI asistenata se pripremaju da nam pomognu na veoma različite načine

Ono što se čini najverovatnijim je da ćemo u budućnosti koristiti razne veštačke inteligencije

Vaša buduća AI će imati više ličnosti

Bloomberg Mercury

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar