Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 168,4604 +0,773235 +1,2926% +169,4691 +165,5979 2022-12-06
BCOMLI:IND BBG Livestock 23,099 -2,23349 -0,52770% +23,6267 +23,0641 2022-12-06
BCOMPE:IND BBG Petroleum 168,0337 -3,921504 -6,8584% +176,0149 +166,6468 2022-12-06
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 65,4521 +0,2158898 +0,141% +66,1695 +65,2426 2022-12-06
BCOM:IND BBG Commodity Index 109,979 -1,037238 -1,1527% +111,7248 +109,6046 2022-12-06
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 239,0421 -1,025305 -2,4763% +242,8362 +238,2285 2022-12-06
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 531,1194 -1,037254 -5,5668% +531,1194 +531,1194 2022-12-06
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 40,6092 -3,233555 -1,357% +42,2829 +40,2931 2022-12-06
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 113,9838 +0,05319373 +0,0606% +114,9856 +113,8292 2022-12-06
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 45,8278 -0,13097130 -0,06010% +46,3891 +45,6526 2022-12-06
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 207,2189 -0,042159840 -0,08740% +209,104 +207,1652 2022-12-06
BCOMSO:IND Softs Subindex 44,4454 -0,073070 -0,03250% +44,961 +44,3302 2022-12-06
GOLDS:COM Gold 1.771,07 +0,13512940478042 +2,3900000000001% +1.780,91 +1.766,98 2022-12-06
Početak naftnih igara
Sirovine

Početak naftnih igara

EU i G7 uvode ograničenu cenu na kupovinu ruske nafte, a preti prekidom isporuke. Ko može više da izdrži?

04.12.2022

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač