Komentar

EU na raskršću: Podeljena ili promenjena Evropa

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

03. septembar 2022, 18:03

Evropska unija je definitivno na raskršću

Glavno je pitanje šta predstavlja ideja ujedinjene Evrope

Nemačka u procepu između "slobodnih jahača" i agresivne Nove Evrope

Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

Po svemu sudeći, došlo je vreme da bakar zasija
Komentar

Po svemu sudeći, došlo je vreme da bakar zasija

S obzirom na to da je tražnja za bakrom dobra zbog sve većih zahteva za proizvodnjom na kojoj se zasniva tranzicija ka održivosti, vrlo je moguće da dođe do deficita ove rude

29.05.2024

Autor: Marina Petrov Savić, analitičarka Bloomberg Adria

Pad Nemačke
Komentar

Pad Nemačke

Nemačka, nekadašnji pokretač evropskog ekonomskog rasta, danas deluje slabije nego decenijama unazad.

26.05.2024

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

sve vesti iz rubrike Komentar