Komentar

Pad Nemačke

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

26. maj 2024, 09:39

Nemačka, nekadašnji pokretač evropskog ekonomskog rasta, danas deluje slabije nego decenijama unazad

Ne izgleda kao da je Nemačka politički spremna za neophodne strukturalne reforme

Evropu kao ekonomski i politički blok ne treba otpisati, već očekivati preraspodelu moći u bloku

Pad Nemačke

Depositphotos

Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar