Komentar

ECB održava stabilne kamate, naznake mogućeg smanjenja sredinom 2024.

Autor: Mihael Blažeković

08. mart 2024, 12:09

Održavanje izbora u EU u junu moglo bi pogurati odluku za prvo smanjenje stopa u julu

Kretanje plata biće najviše u fokusu ECB

Šestomesečni euribor će se spuštati prema tri odsto do kraja 2024. godine

ECB održava stabilne kamate, naznake mogućeg smanjenja sredinom 2024.

Bloomberg

Mihael Blažeković Analitičar za makroekonomiju i tržišta kapitala Bloomberg Adrije

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar