ECB bi preterala sa daljim zatezanjem
Evropa

ECB bi preterala sa daljim zatezanjem

Raffaella Tenconi, osnivač i izvršni direktor ADA Economics iz Londona, kaže da je crvena linija tu i da je svako zatezanje koje se radi od sada pa nadalje preterano.

17.05.2023

Autor: Vesna Damjanić