Bloomberg Adria TV

'Vlada sluša svaku treću Fiskalnog saveta'

Autor: Vesna Damjanić

15. septembar 2023, 06:00

Nema koordinacije Vlade i NBS

Inflacija i dalje ključni problem

Privatnom sektoru olakšati poslovanje smanjenjem poreza na zarade

Vesna Damjanić

Sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV

Bloomberg Adria TV

sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV