Da li su nas i šta naučile velike ekonomske krize?
Lab

Da li su nas i šta naučile velike ekonomske krize?

Jedna od ključnih lekcija je da tržišta trebaju odgovarajuću regulaciju i nadzor kako bi se sprečile prekomerne spekulacije, prevara i neracionalna ponašanja koja mogu doprineti krizama.

22.12.2023

Autor: Marijana Avakumović