Komentar

EU na raskršću: Podeljena ili promenjena Evropa

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

03. septembar 2022, 18:03

Evropska unija je definitivno na raskršću

Glavno je pitanje šta predstavlja ideja ujedinjene Evrope

Nemačka u procepu između "slobodnih jahača" i agresivne Nove Evrope

EU na raskršću: Podeljena ili promenjena Evropa

Depositphotos

Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar