Komentar

'Atlantic u 2024. neće nastupati defanzivno, već će napadati konkurenciju'

Autor: Nemanja Đurđević

28. februar 2024, 07:00

Zabeležili su rast u svim strateškim poslovnim područjima

Predvodnik rasta, kao i u prethodnim kvartalima, jeste segment slatko i slano sa 26,3 odsto rasta

Atlanticova dominantna tržišta i dalje rastu u odnosu na prethodnu godinu

'Atlantic u 2024. neće nastupati defanzivno, već će napadati konkurenciju'

Bloomberg

Nemanja Đurđević

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar