Srbija

Dok se regionalna berza formira, neće imati ko na nju da izađe

Autor: Marijana Avakumović

09. mart 2024, 07:00

Nova vlada treba da reformiše javna preduzeća

Potreban ukupan nivo investicija od najmanje 26 procenata BDP-a

Fiskalna politika mora da obezbedi efikasnost upravljanja investicijama

Dok se regionalna berza formira, neće imati ko na nju da izađe

Savez ekonomista Srbije

Marijana Avakumović

Sve vesti iz rubrike Ekonomija

Ekonomija

sve vesti iz rubrike Ekonomija