Valuta vrednost dnevna promena neto promena vreme(edt)
Dollar 1.264,83 -0,11032750 -1,397% 2023-09-29
BBG British Pound Index 638,62 +0,02126926 +0,1358% 2023-09-29
BBG Euro Index 885,16 +0,04768633 +0,4219% 2023-09-29