Komentar

Nemačka – vreme je za novu paradigmu

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

30. jul 2022, 12:31

Cilj ovog članka je da pruži racionalno objašnjenje za predratni razvoj nemačko-ruskih odnosa

Nemačka je samu sebe dovela u zamku, polazeći od stanovišta da je imperijalizam u Evropi mrtav

Nemačka počinje polako da se oseća komforno u neophodnoj ulozi vojne sile

Nemačka – vreme je za novu paradigmu

Depositphotos

Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

Po svemu sudeći, došlo je vreme da bakar zasija
Komentar

Po svemu sudeći, došlo je vreme da bakar zasija

S obzirom na to da je tražnja za bakrom dobra zbog sve većih zahteva za proizvodnjom na kojoj se zasniva tranzicija ka održivosti, vrlo je moguće da dođe do deficita ove rude

29.05.2024

Autor: Marina Petrov Savić, analitičarka Bloomberg Adria

Pad Nemačke
Komentar

Pad Nemačke

Nemačka, nekadašnji pokretač evropskog ekonomskog rasta, danas deluje slabije nego decenijama unazad.

26.05.2024

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

sve vesti iz rubrike Komentar