Novac

Više kamate će uticati na rezultate banaka u Srbiji

Autor: Aleksandra Nenadović

10. mart 2023, 13:35

Rast kamatnih stopa može u kratkom roku imati pozitivne efekte na rezultate banaka

Ipak, duže montarno zaoštravanje će usporiti kreditnu aktivnost i uticati na privredu

Zbog povišene inflacije rastu skoro svi troškovi bankarskih operacija

Više kamate će uticati na rezultate banaka u Srbiji

Depositphotos

Aleksandra Nenadović Bloomberg Adria

Sve vesti iz rubrike Tržište

Tržište

sve vesti iz rubrike Tržište