Srbija kupuje vozove pomoću EBRD kredita
Srbija

Srbija kupuje vozove pomoću EBRD kredita

EBRD je takođe podržala projekte u srpskom železničkom sektoru sa drugim državnim kompanijama, do sada uloživši oko 500 miliona evra, a u planu je još toliko

28.09.2023

Autor: Marijana Avakumović