Komentar

Konačno, ozbiljna ponuda da se Putin skine sa vlasti

Izvor: Leonid Bershidsky/Bloomberg Opinion

22. mart 2023, 11:18

Putin se pred sudom može pojaviti samo pod dva scenarija, što jako podseća na Slobodana Miloševića

Čak ni Miloševićev naslednik na mestu predsednika Koštunica nije želeo njegovo izručenje

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar