Komentar

Kome će se startapovi okrenuti sada kada nema SVB

Izvor: Tim Culpan/Bloomberg

14. mart 2023, 10:02

Finansiranje startapova palo na najniži nivo u poslednjih pet godina

FDIC pokušava da smiri nerve štediša

Silicijumska dolina se pita da li će im njihova nova banka zaista čuvati leđa

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar