Komentar

Putevi budućnosti veštačke inteligencije

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

26. novembar 2023, 17:06

AI revolucija će doneti boljitak na opštem nivou, a gubitak na posebnom

Menjaju se proizvodni odnosi, podela rada, preusmeravaju tokovi kapitala...

Na određen način, Istočna Evropa psihološki pripremljenija za promene od Zapadne

Putevi budućnosti veštačke inteligencije

Depositphotos

Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar