Komentar

Da li je proizvodnja prevaziđena kao pokretač ekonomskog rasta?

Autor: Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

13. avgust 2023, 10:50

Proizvodnja dobija na značaju pred strahovima o drobljenju globalne ekonomije

Razvoj tehnologije zadržava primarnu poziciju u strukturi faktora ekonomskog rasta

Mešoviti proizvodno-uslužni model pruža odgovor na dilemu globalne i blokovske ekonomije

Da li je proizvodnja prevaziđena kao pokretač ekonomskog rasta?

Depositphotos

Aleksandar Đokić, politikolog i naučni istraživač

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar