Politika kolačića


 

POLITIKA KOLAČIĆA


 

Poslednji put ažurirana dana 04.01.2023. godine


DOWNLOAD DOCUMENT

HD-WIN koristi kolačiće i slične tehnologije na Platformi. Cilj ove Politike kolačića jeste da odgovori na najčešća pitanja koja se tiču pojma i vrsti kolačića, kao i načina na koji ih Korisnici mogu kontrolisati, odnosno podešavati.

Termini koji počinju velikim slovom u Politici kolačića imaju značenje definisano u Uslovima korišćenja i Politici Privatnosti.


 

 1. Definicija i svrha kolačića


 

Kolačić je tekstualna datoteka koja sadrži informacije i koja se preuzima na Vaš uređaj kada posetite određeni sajt. Kada se jednom preuzmu na određeni uređaj, kolačići se svakom narednom posetom istom sajtu ponovo šalju nazad na sajt sa kog potiču, odnosno na drugi sajt koji prepoznaje taj kolačić.

Osnovna svrha kolačića jeste da učine našu Uslugu efikasnijom, bezbednijom i prilagođenijom Korisnicima. Takođe, kolačići nam omogućavaju da putem sistema koje koristimo prepoznamo Vaš uređaj te Vam ponudimo najbolju moguću konfiguraciju.

Kolačići omogućavaju razlikovanje između Posetilaca Platforme. Pored kolačića, postoje i druge slične tehnike koje imaju sličnu svrhu kao kolačići, kao što su “pixeli” i “web beaconi”, te će termin “kolačić” u ovoj Politici kolačića obuhvatati i takve tehnologije.

HD-WIN koristi kolačiće radi prikupljanja informacija o tome kako se koriste Platforma i Usluge.

Redovno ažuriramo tabele sa kolačićima koje su sadržane na Platformi. Ipak, imajući u vidu da su kolačići vrlo promenljiva kategorija, s vremena na vreme može doći do izmena u tabelama.


 

 1. Vrste kolačića


 

Postoje tri kriterijuma prema kojima se kolačići razvrstavaju:


 

Kriterijum 1: Trajanje

U zavisnosti od toga koliko traju, kolačići se dele na:

 1. sesijske kolačiće koji su privremeni i prestaju da postoje nakon što Korisniku istekne sesija na Platformi, odnosno kada ugasi svoj pretraživač;


 

 1. trajne kolačiće koji ostaju na hard drajvu Korisnikovog uređaja sve dok ih Korisnik ili njegov pretraživač ne uklone. Trajanje trajnog kolačića se može razlikovati i zapisano je u programskom kodu svakog pojedinačnog kolačića.


 

Kriterijum 2: Poreklo


 

U zavisnosti od subjekta koji ih postavlja na Platformi, kolačići se dele na:

 1. kolačiće prve strane koje postavljamo mi kao vlasnik Platforme;


 

 1. kolačiće treće strane koje postavljaju treća lica, kao što su naši spoljni saradnici koje angažujemo za pružanje marketinških ili analitičkih usluga. Primera radi, postoje kolačići treće strane koji prikupljaju podatke o pretragama Korisnika na različitim sajtovima i time omogućavaju da se Korisniku prikazuju prilagođene poruke ili oglasi u skladu sa istorijom pretraživanja Korisnika.

U tabeli sa spiskom provajdera, koja je sadržana u baneru za kolačiće, možete saznati koje kolačiće postavljamo mi (kolačići prve strane) a koje treća lica (kolačići treće strane). Kako biste razumeli kako se vrši obrada Vaših podataka koji su prikupljeni korišćenjem kolačića treće strane, pročitajte politike privatnosti provajdera takvih kolačića.


 

Kriterijum 3: Svrha


 

U zavisnosti od svrhe kojoj služe, kolačići se dele na:


 

 1. Neophodne kolačiće


 

Bez neophodnih kolačića Platforma ne može ispravno funkcionisati, jer ovi kolačići omogućavaju rad Platforme time što obezbeđuju osnovne funkcionalnosti kao što su kretanje između stranica, pristup bezbednim delovima Platforme, sigurnost Platforme, upravljanje mrežom i pristupom, i slično.


 

 1. Statističke kolačiće


 

Ova kategorija kolačića, koja se drugačije naziva i “kolačićima performansi” ili “analitičkim kolačićima” nam služi za razumevanje kretanja i interakcija posetilaca na Platformi, tako što prikupljaju podatke koje mi kasnije analiziramo. Pomoću njih možemo da saznamo koje stranice su najviše i najmanje popularne i da vidimo kako se Posetioci kreću po Platformi. Takođe, pomoću statističkih kolačića možemo i da prebrojimo posete i prepoznamo kako posetioci dolaze do Platforme, što nam pomaže da prebrojimo posete i unapredimo performanse Platforme.

Pomoću statističkih kolačića podaci se prikupljaju anonimno te oni ne mogu biti upotrebljeni za identifikaciju Posetilaca. U ovu grupu se pretežno ubrajaju kolačići treće strane, koje naši eksterni saradnici koje angažujemo za statističke usluge koriste za naše potrebe.

Ako odbijete korišćenje ovih kolačića nećemo biti u mogućnosti da znamo kad ste pristupili Platformi.


 

 1. Marketinške kolačiće


 

Pomoću marketinških kolačića unapređujemo našu Platformu i pružamo Vam najbolje korisničko iskustvo zajedno sa sadržajem koji je prilagođen za Vas. Ove kolačiće na Platformu postavljaju naši saradnici koje angažujemo radi marketinških usluga. Oni koriste podatke o Vašoj lokaciji i omogućavaju da se jedinstveno identifikuju Vaš pretraživač i uređaj, radi kreiranja profila interesovanja svakog pojedinačnog Posetioca. Zbog toga smo u mogućnosti da Vam i na drugim lokacijama na internetu pružimo reklame i oglase koji su za Vas značajni.

Ako su marketinški kolačići onemogućeni, Posetiocima se na drugim sajtovima koje posećuju ne prikazuju prilagođene reklame i oglasi koje mi kreiramo.


 

 1. Neklasifikovane kolačiće


 

Ova kategorija kolačića, kao i neki od subjekata koji ih postavljaju na Platformu, je još u procesu klasifikacije.


 

 1. Druge tehnologije koje koristimo na Platformi


 

 1. Google Analytics


 

Google Analytics je servis koji koristimo za prikupljanje, beleženje i analizu podataka koji se odnose na ponašanje Posetilaca prilikom upotrebe Platforme. Google Analytics koristi kolačiće radi praćenja ponašanja Posetilaca, a sa ciljem sačinjavanja izveštaja o posetama i aktivnostima Posetilaca na Platformi. HD-WIN koristi Google Analytics kako bi se uskladio sa najvišim standardima zaštite privatnosti.


 

Google Analytics je pod kontrolom kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Više detalja o obradi podataka o ličnosti pomoću Google Analytics pročitajte na sledećem linku: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Informacije koje Google Analytics prikupi putem kolačića (na način opisan u prethodnom odeljku), a odnose se na upotrebu Platforme, uobičajeno se preusmeravaju na Google servere u SAD, gde se čuvaju. Google može podeliti sa trećim licima podatke o ličnosti koje prikupi opisanim tehničkim metodama. Podatke koje prikupi putem kolačića na Platformi Google koristi radi analize korišćenja Platforme i radi pružanja nama usluga koje su povezane sa Platformom i Uslugama. Na Platformi smo implementirali anonimizaciju, što znači da Google skraćuje IP adresu Posetilaca iz država koje su članice EU i EEZ. Izuzetno, može se dogoditi da se IP adresa u celosti prenosi na Google servere u SAD, gde se naknadno skraćuje.

Ako želite da sprečite deljenje i obradu od strane Google Vaših podataka koji su vezani za upotrebu Platforme i koji su prikupljeni kolačićima, to možete učiniti preuzimanjem i instalacijom plug-in-a koji možete pronaći na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ovaj plug-in koristi JavaScript pomoću koga obaveštava Google Analytics o tome da nijedan podatak ili informacija o Posetiocu ne može biti prenet do Google Analytics. Pored toga, i ove kolačiće možete onemogućiti kako je objašnjeno u odeljku Onemogućavanje kolačića?.

Više o tome kako Google koristi podatke koje prikupi putem Platforme i Usluga, pročitajte na https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk.

Detalje o Google Analytics možete pročitati na https://marketingplatform.google.com/about/, dok više informacija o samoj obradi podataka Posetilaca koju vrši Google možete pročitati ovde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cour-privacy-policy%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers.


 


 

 1. Google Tag Manager

Google Tag Manager je alat koji nam omogućava centralizovano upravljanje tzv. tagovima, korišćenjem adekvatnog interfejsa. Ovaj alat ne koristi kolačiće i ne prikuplja podatke o ličnosti, već samo implementira tagove na Platformu.

Google ima posebnu politiku privatnosti koja reguliše ovaj način prikupljanja podataka o ličnosti od strane trećih lica – provajdera, koju možete pročitati na https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/. Ipak, Google Tag Manager nema pristup takvim podacima. U slučaju deaktivacije pojedinog domena/sajta, odnosno kolačića, Google Tag Manager ostaje aktivan za sve tagove koji omogućavaju praćenje ukoliko su oni prethodno implementirani putem ovog alata.


 

 1. Društvene mreže

HD-WIN i Partneri prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti putem interakcija Korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i YouTube (zajednički: Društvene Mreže). HD-WIN, odnosno odgovorna lica koja su imenovana od strane HD-WIN i Partnera imaju uvid u poruke i/ili objave na Društvenim Mrežama. Ipak, kada su u pitanju podaci o ličnosti koji se prikupe putem Društvenih Mreža, naročito uključujući ali ne ograničavajući se na poruke koje Korisnici pošalju, ni HD-WIN ni Partneri ne čuvaju na drugim mestima niti ih dodatno obrađuju osim kako je to navedeno u Politici kolačića ili Politici Privatnosti. Izuzetno, HD-WIN i/ili Partneri mogu čuvati Vaše podatke o ličnosti prikupljene putem Društvenih Mreža u skladu sa merodavnim propisima.

HD-WIN i Partneri koriste usluge Društvenih Mreža kreiranjem stranica/naloga na Društvenim Mrežama. Njihove politike privatnosti koje uređuju sva relevantna pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pročitati na sledećim linkovima:

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/privacy/policy/

YOUTUBE ONLINE

https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

TWITTER ONLINE

https://twitter.com/en/privacy

HD-WIN i Partner nemaju uticaja na politike privatnosti Društvenih Mreža, onda kada se Društvene Mreže javljaju u ulogama samostalnih rukovalaca podacima o ličnosti.

U slučaju pitanja vezano za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti od strane bilo koje Društvene Mreže, ili ukoliko želite da ostvarite neko od svojih prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose, možete poslati svoj upit na:

 1. Facebook:

Rukovalac podacima: META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko imate prigovor na prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti, možete se obratiti organu koje je nadležno za nadzor nad radom Meta Platforms Ireland Ltd, nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Irske, ili nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti u svojoj državi.

Društvena Mreža Facebook je u vlasništvu kompanije Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, koja je samostalni rukovalac podacima o ličnosti. Facebook omogućava svojim korisnicima da kreiraju svoj nalog, dodaju fotografije i da se povezuju sa drugim korisnicima putem zahteva za prijateljstvo.

Ukoliko korisnik Facebook-a živi izvan SAD-a ili Kanade, rukovalac podacima o ličnosti je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Na Platformi koristimo Facebook plug-in koji će prilikom pristupanja Platformi prikazati odgovarajući Facebook element licu čiji se podaci obrađuju. Svi dostupni Facebook plug-in-ovi su dostupni na sledećem linku: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pomoću plug-in-a Facebook dobija informaciju o konkretnoj stranici na Platformi koju je lice posetilo. Ukoliko se na Platformu prijavite putem svog Facebook naloga, Facebook će moći da detektuje svaki put kada posetite Platformu. Ova informacija se prikuplja putem Facebook elementa koji je implementiran na Platformi, a koji šalje obaveštenje o tome Vašem Facebook nalogu. Svaki put kada lice klikne na Facebook dugme koje se nalazi na Platformi, poput “Like” dugmeta, ili ukoliko lice ostavi komentar na Facebook stranici, doći će do obrade podataka o ličnosti u okviru Facebook naloga tog lica.

Dodatno, svaki put kada je lice čiji podaci se obrađuju prijavljeno na svoj Facebook nalog, a istovremeno pristupa Platformi, Facebook element na Platformi će o tome obavestiti Facebook, bez obzira na to da li lice klikne na Facebook element na Platformi. Ovakav prenos podataka može se sprečiti odjavljivanjem sa Facebook naloga pre pristupanja Platformi.


 

 1. YouTube:

Rukovalac podacima: Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko imate prigovor na prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti, možete se obratiti organu koje je nadležno za nadzor nad radom YouTube-a, nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Irske, ili nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti u svojoj državi.

Društvena Mreža YouTube je u vlasništvu kompanije YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD, koja je povezano lice kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD, i smatra se samostalnim rukovaocem podacima o ličnosti. YouTube je internet video portal koji omogućava svojim korisnicima da objave različite vrste svih vrsta video materijala, uključujući filmove, TV prenose, muzičke video materijale, kao i video materijale koje su korisnici sami kreirali.

Ukoliko ste prilikom pristupanja Platformi prijavljeni na svoj YouTube nalog, YouTube će detektovati svaki put kada otvorite stranicu na Platformi na koju je implementiran YouTube sadržaj. Ova informacija se prikuplja od strane kompanija YouTube i Google, koje šalju obaveštenje o tome Vašem YouTube nalogu.

Dodatno, svaki put kada je lice čiji podaci se obrađuju prijavljeno na svoj YouTube nalog, a istovremeno pristupa Platformi, YouTube element na Platformi će o tome obavestiti YouTube i Google, bez obzira na to da li lice klikne na YouTube element (video) na Platformi. Ovakav prenos podataka može se sprečiti odjavljivanjem sa YouTube naloga pre pristupanja Platformi.


 

 1. Instagram:

Rukovalac podacima: META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko imate prigovor na prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti, možete se obratiti organu koje je nadležno za nadzor nad radom Instagram platforme, nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Irske, ili nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti u svojoj državi.


 

 1. Twitter:

Rukovalac podacima: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

https://help.twitter.com/forms/privacy

Ukoliko imate prigovor na prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti, možete se obratiti organu koje je nadležno za nadzor nad radom Twitter-a, nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Irske, ili nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti u svojoj državi.

Društvena Mreža Twitter je u vlasništvu kompanije Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD. Twitter je javno dostupna platforma koja omogućava svojim korisnicima da objavljuju tzv. tweet-ove sa svojim pratiocima, kao i obraćanje široj publici putem upotrebe hashtagova, linkova, i opcije retweet.

Imajući u vidu da je na Platformu implementiran Twitter element, svaki put kada pristupite stranici u okviru Platforme, na računaru će Vam se automatski prikazati navedeni Twitter element (Twitter dugme). Tom prilikom će Twitter dobiti informaciju o konkretnoj stranici na Platformi koju ste posetili.

Ukoliko ste prilikom pristupanja Platformi prijavljeni na svoj Twitter nalog, Twitter će detektovati svaki put kada otvorite stranicu na Platformi na koju je implementiran Twitter sadržaj. Ova informacija se prikuplja od strane Twitter elementa na Platformi, koja šalje obaveštenje o tome Vašem Twitter nalogu. Svaki put kada lice klikne na Twitter dugme na Platformi, doći će do obrade podataka o ličnosti u okviru Twitter naloga tog lica.

Više informacija o obradi podataka od strane Twittera možete pronaći na sledećoj stranici: https://twitter.com/privacy?lang=en.


 

 1. Pravni osnov za korišćenje kolačića


 


 

Koristimo kolačiće isključivo ukoliko se saglasite sa tim putem podešavanja kolačića. Shodno tome, pravni osnov za korišćenje kolačića na Platformi je pristanak Posetioca, dat u skladu sa Politikom privatnosti. Izuzetak od navedenog su neophodni kolačići čiji je pravni osnov za prikupljanje izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose.

Pretpostavka je da je uređaj koji koristite za pristupanje Platformi Vaš. Ukoliko pristupate Platformi sa uređaja koji nije u Vašem vlasništvu, postoji pretpostavka da imate ovlašćenje za davanje saglasnost za korišćenje kolačića na tom uređaju, u skladu sa Politikom kolačića.


 

 1. Onemogućavanje kolačića


 

Sve kategorije kolačića osim neophodnih mogu biti onemogućene putem podešavanja kolačića na Platformi, kao i putem podešavanja pretraživača koji koristite.

 1. Svaka pojedinačna kategorija može biti omogućena štikliranjem check box-a na baneru za kolačiće, odnosno onemogućena odštikliranjem check box-a koji se odnosi na tu vrstu kolačića na Platformi. Odabirom opcije "Podešavanja kolačića" možete postaviti ili promeniti svoje postavke kolačića u bilo kojem trenutku.


 

 1. Kolačiće možete podesiti i putem pretraživača, pri čemu treba imati u vidu da su pretraživači uobičajeno automatski podešeni na prihvatanje svih kolačića. Ukoliko želite da izmenite podešavanje kolačića, obratite se help centru pretraživača koje koristite. Neki od linkova koji Vam mogu pomoći su:

 2. Google Chrome 

 3. Microsoft Edge

 4. Mozilla Firefox

 5. Safari (Desktop)

 6. Safari (Mobile)

 7. Android Browser

 8. Opera

 9. Opera Mobile

Svaki pretraživač ima sopstveni sistem upravljanja i podešavanja kolačića. Ako onemogućite sve kolačiće (uključujući neophodne), postoji rizik da nećete moći da pristupite ili da koristite pojedine delove Platforme, ili da vidite određeni deo Sadržaja.

Više o kolačićima i njihovoj upotrebi, odnosno onemogućavanju, pročitajte na http://www.aboutcookies.org/.


 

 1. Izmene Politike kolačića


 

Politika kolačića može biti ažurirana s vremena na vreme, o čemu ćemo Vas obavestiti putem Platforme u razumnom periodu pre nego što izmena stupi na snagu, kao i nakon njenog stupanja na snagu.