Valuta vrednost dnevna promena neto promena vreme(edt)
Dollar 1.286,6 +0,5305475 +6,79% 2022-08-19
BBG British Pound Index 629,42 -0,63306130 -4,01% 2022-08-19
BBG Euro Index 826,13 -0,22500190 -1,863% 2022-08-19