Valuta vrednost dnevna promena neto promena vreme(edt)
Dollar 1.270,13 +0,2699908 +3,42% 2022-12-06
BBG British Pound Index 634,48 -0,24213080 -1,54% 2022-12-06
BBG Euro Index 857,25 -0,10720490 -0,920% 2022-12-06