Marketing

 

Bloomberg Adria Srbija

Milutina Milankovića 1z

11070 Novi Beograd, Beograd

Izdavač za Srbiju

Arena News Channels d.o.o.

Izvršna direktorka prodaje Bloomberg Adria

Jasna Bibić

jasna.bibic@bloombergadria.com

+385 91 6500 466

Šef sektora prodaje u Srbiji

Zoran Štetin

zoran.stetin@bloombergadria.com

+381 66 877 0443

 

Preuzmite Bloomberg Adria Cenovnik

Preuzmite Bloomberg Adria Srbija Cenovnik političkog oglašavanja