Komentar

Lifestyle creep - druga vrsta inflacije i kako je prepoznati

Autor: Gordana Drobnjak, EDPF

19. mart 2023, 11:54

Što više zarađujemo - više trošimo

Međutim, to nekada bude toliko više da počinje negativno da se odražava na dugoročne finansije

Gordana Drobnjak navodi više načina da potrošnju držite pod kontrolom

Lifestyle creep - druga vrsta inflacije i kako je prepoznati

Bloomberg

Gordana Drobnjak, EDPF

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar