Srbija

Pozitivna ocena MMF-a posle druge revizije aranžmana sa Srbijom

Autor: Marijana Avakumović

31. oktobar 2023, 16:17

Srbiji će biti na raspolaganju 400 miliona evra

Nastaviti reformu u energetskom sektoru

Revolucionaran Zakon o upravljanju državnim preduzećima

Pozitivna ocena MMF-a posle druge revizije aranžmana sa Srbijom

Bloomberg

Marijana Avakumović

Sve vesti iz rubrike Ekonomija

Ekonomija

sve vesti iz rubrike Ekonomija