Komentar

Kolaps SVB na videlo izneo brojne probleme

Izvor: Chris Hughes / Bloomberg

14. mart 2023, 10:10

Nameće se pitanje šta će se dogoditi u slučaju kraha većeg od ovog?

Utvrđena gornja granica osiguranja depozita važi samo dok se ne dogodi nešto loše

Ko bi platio račun u slučaju većeg kolapsa banaka?

Sve vesti iz rubrike Komentar

Komentar

sve vesti iz rubrike Komentar