Bloomberg Adria TV

Kazaks: ECB će sa smanjenjem kamatnih stopa verovatno početi u junu

Autor: Iva Lačan

Koautor: Miro Soldić

20. maj 2024, 16:33

Pre konačne odluke u ECB još žele da vide podatke o inflaciji u maju

Kammer iz MMF-a: Od juna može početi popuštanje restriktivne monetarne politike

ECB će se držati proverenog recepta donošenja odluka prema ekonomskim podacima

Iva Lačan

Miro Soldić

Sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV

Bloomberg Adria TV

sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV