Kompanije

Italija nudi bankama mogućnost da ne plate dodatni porez

Izvor: Sonia Sirletti, Daniele Lepido i Thyagaraju Adinarayan / Bloomberg

25. septembar 2023, 14:09

Amandman ograničava porez na 0,26 odsto aktive ponderisane kreditnim rizikom

Prethodni predlog ograničavao je prihod od poreza na 0,1 odsto ukupne aktive banke

Promene su signal spremnosti koalicije na kompromis

Italija nudi bankama mogućnost da ne plate dodatni porez

Bloomberg

Sve vesti iz rubrike Biznis

Biznis

sve vesti iz rubrike Biznis