Okrenite se fikciji i pronađite potpuno nove svetove uz novu, kritičku perspektivu

Najviše iščekivani naslovi u oblasti nefikcije predstavljaju vodiče za svet u kom živimo

Deset knjiga koje ćete voleti u 2024.

Ilustracija: Angela Kirkwood