Bloomberg Adria TV

'Zajedno sa AI-jem rašće i Web3'

Autor: Jelisaveta Lazarević

14. novembar 2023, 15:52

Solana pokreće novi talas optimizma

Web3 je ključan da reši neke od ključnih problema u vezi sa AI-jem

Srpski Web3 ekosistem predstavlja kolaborativne R&D projekte

Jelisaveta Lazarević

Sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV

Bloomberg Adria TV

sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV