Bloomberg Adria TV

'Dogovor između trgovaca i države nema potencijal da slomi inflatorna očekivanja'

Autor: Jelisaveta Lazarević

12. septembar 2023, 07:50

Mera više podseća na meru socijalne nego antiinflatorne politike

Inflacija će nas koštati ekonomskog rasta

Nema razloga za optimizam kada je ekonomski rast u pitanju

Jelisaveta Lazarević

Sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV

Bloomberg Adria TV

sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV