Kompanije

Manja tražnja za gumama naterala Continental da smanji projekcije

Izvor: Monica Raymunt / Bloomberg

09. avgust 2023, 13:30

Kompanija nije menjala projekcije obima prodaje i marže

Continental očekuje konsolidovane prihode od prodaje od 44,5 milijardi evra

Manja tražnja za gumama naterala Continental da smanji projekcije

Bloomberg

Sve vesti iz rubrike Biznis

Biznis

sve vesti iz rubrike Biznis