Adria

Knez: Poreska politika u regionu usmerena na pomaganje privatnom sektoru

Autor: Vesna Damjanić

19. decembar 2022, 14:53

Države u 2023. verovatno neće smanjivati poreske stope na lični dohodak

Treba imati u vidu i da poreske politike nisu jedini kanal kojim treba privlačiti investicije

One se privlače i omogućavanjem stabilnog regulatornog okruženja

Vesna Damjanić

Sve vesti iz rubrike Ekonomija

Ekonomija

sve vesti iz rubrike Ekonomija