Kompanije

Slobodna trgovina sa Kinom doprinosi smanjenju robnog deficita

Autor: Marijana Avakumović

11. april 2023, 13:22

Carine na prehrambene prozvode između 10 i 35 odsto

Dažbine na izvoz vina u Kinu iznose 47 odsto

Ukidanje carina na uvoznu robu može da potopi domaću privredu

Slobodna trgovina sa Kinom doprinosi smanjenju robnog deficita

Depositphotos

Marijana Avakumović

Sve vesti iz rubrike Biznis

Biznis

sve vesti iz rubrike Biznis