Bloomberg Adria TV

BRIKS 2023: S kovčegom domaćih problema u globalnu budućnost

Autor: Asja Francisti

23. avgust 2023, 11:27

Indija vrlo pažljivo razmatra dinamiku među članicama

Vladimir Putin uključiće se na sastanak putem interneta

Tačka spoticanja su i izazovi s kojima se lideri BRIKS-a suočavaju kod kuće

Asja Francisti

Sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV

Bloomberg Adria TV

sve vesti iz rubrike Bloomberg Adria TV