GBPHRK:CUR

GBP-HRK X-RATE

8,852 HRK

-0,04120 -0,46%

cena na otvaranju

8,8913

prethodna cena na zatvaranju

8,8932

ovogodišnja zarada

-1,0794%

dnevni raspon

8,83 - 8,90

raspon u 52 nedelje

8,63 - 9,19