EURGBP:CUR

EUR-GBP X-RATE

0,84903 GBP

+0,00344 +0,41%

cena na otvaranju

0,84557

prethodna cena na zatvaranju

0,84559

ovogodišnja zarada

0,9188%

dnevni raspon

0,85 - 0,85

raspon u 52 nedelje

0,82 - 0,87