EURCAD:CUR

EUR-CAD X-RATE

1,30423 CAD

-0,002020 -0,15%

cena na otvaranju

1,30625

prethodna cena na zatvaranju

1,30625

ovogodišnja zarada

-9,1347%

dnevni raspon

1,30 - 1,31

raspon u 52 nedelje

1,30 - 1,51