EURBAM:CUR

EUR-BAM X-RATE

1,95583 BAM

cena na otvaranju

1,95583

prethodna cena na zatvaranju

1,95583

ovogodišnja zarada

0,0015%

dnevni raspon

1,96 - 1,96

raspon u 52 nedelje

1,96 - 1,96