GBPBAM:CUR

GBP-BAM X-RATE

2,3036 BAM

-0,00990 -0,43%

cena na otvaranju

2,3123

prethodna cena na zatvaranju

2,3135

ovogodišnja zarada

-1,6644%

dnevni raspon

2,30 - 2,31

raspon u 52 nedelje

2,24 - 2,38