EURUSD:CUR

EUR-USD X-RATE

1,0036 USD

-0,00510 -0,51%

cena na otvaranju

1,0088

prethodna cena na zatvaranju

1,0087

ovogodišnja zarada

-11,7414%

dnevni raspon

1,00 - 1,01

raspon u 52 nedelje

1,00 - 1,19