Direktor startapa koji je 90 odsto sredstava držao u SVB o povlačenju kapitala

15.03.2023 13:49